Oidentifierade objekt, oidentifierade känslor | Översatt av Stefan Albrektsson

Photo by Bruno Thethe on Pexels.com


Svävande vagt märker du att de inte riktigt passar ihop:
dessa flygande mobila källor i din atmosfär
här vid känslornas yttersta främmande gräns.

Gåtfulla punkter utan återvändo,
flyger en sekund eller två över distraherade nerver,
lämnar aldrig någonsin minnet.

Du vet bara att de har varit,
inte vad de betyder – oidentifierade känslo-objekt
för något du inte kommer att vara än

eller för någon trångbodd självgodhet –
likt en koloni sjöfåglar på en skarp klippa –
som missar allt genom sitt ständiga pladder,

men där du, vanligtvis, inte kan höra
deras finstämda halvspådomar inom dig,
de knappt hörbara fossila vattnens undertoner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s